Hitta hit! Find us!

2018:

The Show on Thursday 29th, 19.00-22.30 will be at “Bildakällaren”, Östra Rådhusgatan 2, Umeå.

The Bookfair itself 30 Nov – 2 Dec, will be at “KLOSSEN” Ekonomstråket 6-8, Ålidhem, Umeå.